O soutěži

Mezinárodní soutěžní přehlídka tvorby studentů sklářských oborů Sanssouci Junior Glass Match se pravidelně koná od roku 2008 v Karlových Varech. Každoročně se jí zúčastňují desítky studentů z českých i zahraničních škol. Pořadatelem soutěže je lázeňský komplex Spa Resort Sanssouci, který si klade za cíl motivovat studenty oborů se zaměřením na výtvarné zpracování skla, propagovat původní sklářskou tvorbu a umělecké vzdělávání v oboru.

Soutěž je organizována ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii soutěží studenti středních odborných škol. Starší kategorie je určena studentům vyšších odborných a vysokých škol. V každé z nich jsou udělovány tři ceny. Dále je vyhlašován vítěz zvláštní ceny za řemeslnou kvalitu. V ročníku 2012 byla udělena i speciální cena pořadatele. Ředitelem soutěže je pan Jaroslav Polanecký z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Předsedou soutěžní komise, v níž se každoročně střídají renomovaní odborníci, je pan Milan Hlaveš z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Výběr účastníků je v kompetenci vedení škol; počet účastníků z jednotlivých škol není omezen. K omezení může dojít, pokud by počet všech přihlášených překročil kapacitní možnosti prostoru. Zpravidla je počet účastníků z jedné školy zhruba 5-7 studentů. Škola může přihlásit pouze studenty, kteří na ní v současnosti studují. Každý účastník může být přihlášen s jedním dílem nebo uceleným souborem vytvořeným ze skla v rámci studijní praxe. Přihlášená díla by měla reprezentovat výtvarné směřování školy a její specifický charakter. Do soutěže je možno přihlásit i díla kombinující sklo s jinými materiály. Soutěž není nijak tematicky omezena a jejím cílem je ukázat technickou, technologickou, řemeslnou a uměleckou praxi na školách v co největší šíři a pestrosti. Komise posuzuje především komplexní zvládnutí díla po stránce výtvarné i technické.

V případě Vašeho zájmu o účast v soutěži Sanssouci Junior Glass Match kontaktujte prosím jejího ředitele pana Jaroslava Polaneckého vyplněním kontaktního formuláře.